Een relatiebeding is voor een zelfstandige een handenbinder

Raamwerkovereenkomst

En weer stuurt een bureau mij het verzoek om een relatiebeding te tekenen. Verpakt in een raamwerkovereenkomst die heus een paar zinnige dingen bevat. Het is immers ook in mijn belang dat ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heb. En dat er geen fictieve dienstbetrekking bestaat tussen de opdrachtgever en mij. Ik ben zelfstandige en ik onderneem. En ja, zo sta ik ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Relatiebeding

Maar vaak lijkt zo’n raamwerkovereenkomst vooral te gaan om het relatiebeding. Het relatiebeding vindt zijn oorsprong in arbeidsovereenkomsten waarbij wel sprake is van een (vast) dienstverband. Het heeft als doel te voorkomen dat de werknemer na uitdiensttreding contact onderhoudt met zakelijke relaties van de werkgever, of voor een van hen gaat werken. Om het niet onredelijk bezwarend te laten zijn is er doorgaans een termijn aan verbonden.

Niet voor niets wordt de raamwerkovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden: alleen in dat type overeenkomst is een relatiebeding toegestaan. Vervolgens wordt hij van toepassing verklaard voor alle opvolgende overeenkomsten van opdracht met dat bureau.

Verstrekkend verbod

Het relatiebeding houdt meestal in dat het de tolk of vertaler verboden is om direct of indirect voor zichzelf of voor derden zakelijke betrekkingen te zoeken of te onderhouden met relaties of klanten van het bureau.

Het belangrijkste verschil met het relatiebeding in een arbeidscontract is dat het verbod al geldt tijdens de overeenkomst tussen partijen, niet pas na beëindiging daarvan. En het verbod is verstrekkend. De tolk of vertaler mag geen offerte uitbrengen (zelfs niet als het initiatief van de ander uitgaat), geen onderhandelingen voeren, geen diensten verlenen (betaald of om niet), geen mailing sturen, geen connectie aangaan op sociale media of via sociale media berichten versturen aan of met zakelijke relaties van het bureau, met uitbreiding naar de gehele rechtspersoon waar de contactpersoon deel van uitmaakt.

Ondernemen?

Wenkbrauwen  omhoog. Hoe kan ik dan nog ondernemen? Eén bureau voegde aan ‘relaties’ ook nog ‘beoogde relaties’ toe. Even gebeld met de juridische desk van ZZP Nederland. Het advies: vraag of ze hun lijst met prospects dan wel even willen doorgeven. Tja, daar moet ik dan weer om lachen. Ik laat hem weer voorbij gaan. Ik ben ondernemer in een niche markt. Met mij gaat het goed, hoor, dank u.

Clear Terms                                                                28 januari 2021