Margo Bink, Clearterms

Beëdigd tolk en vertaler Engels

Clear Terms is het vertaalbureau van Margo Bink, beëdigd tolk en vertaler Engels. Ik vertaal juridische, medische en (licht) financiële teksten naar en uit het Engels en beëdig ze als dat nodig is. Als tolk ben ik vaak actief bij notarissen, rechtszittingen, bedrijfspresentaties, inspecties, openingen en congressen.

Klare taal

Heldere en eenduidige communicatie ligt me na aan het hart. Niet voor niets noemde ik mijn vertaalbureau Clear Terms: klare taal én duidelijke voorwaarden – een knipoog naar mijn specialisatie: de juridische praktijk. Of ik nu tolk of vertaal, ik streef altijd naar het juiste woord op de juiste plaats. Ik ga voor goedlopende teksten die de lezer en de luisteraar ondubbelzinnig tot de kern van de boodschap brengen.

Capabel en deskundig

In alles wat ik doe word ik gedreven door nieuwsgierigheid, een brede belangstelling en doorzettingsvermogen. Ik houd niet op tot ik precies weet hoe het zit. Zodat er ondanks verschillen tussen culturen of rechtssystemen niets wordt misverstaan.

Betrouwbaar en professioneel

Opdrachten zijn bij mij in veilige handen. Ik sta onder nummer 2236 ingeschreven bij het Register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Ik heb onder ede beloofd vertrouwelijke informatie geheim te houden. Bovendien ben ik gehouden aan de Gedragscode. Aanvullend kan ik een geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen. Hoe ik omga met uw persoons- of bedrijfsgegevens leest u in mijn privacy statement.

Communicatief vaardig

Mijn talent voor helder taalgebruik zet ik met veel plezier in bij mijn taaltrainingen zakelijk Engels. Voor het verbeteren van gesproken, geschreven of telefonisch zakelijk Engels lever ik maatwerk, zowel één-op-één als in kleine groepen. Dit kan bij u op kantoor, maar ook online.

Leergierig en breed geïnteresseerd

Na mijn studie Engelse Taal- en Letterkunde ben ik blijven investeren in het uitbreiden en aanscherpen van mijn vakkennis. Een greep uit de cursussen die ik heb gevolgd:

  • Burgerlijk procesrecht vertaald
  • Notarieel vertalen
  • Veranderingen in het jeugdrecht
  • Contracts and legal writing
  • Medisch vertalen (Postacademisch onderwijs Universiteit Utrecht)
  • Masterclasses in basic and advanced English legal translation
  • Intensive simultaneous interpreting (Helen Campbell in Brussel)
  • Financiële documenten vertalen

Of u nu een vertaler, een tolk of een taaltrainer nodig hebt, ik zet mijn kennis en ervaring graag in voor uw bedrijf of organisatie!

Neem contact op