Vertalingen Nederlands Engels / Engels Nederlands

Klare taal. Daar hou ik van. Mijn vertalingen weerspiegelen dat. Ik vertaal juridische, medische en (licht) financiële teksten naar en uit het Engels. Denk bijvoorbeeld aan algemene voorwaarden, arbeidsovereenkomsten, behoefteberekeningen, vonnissen en specialistenberichten. Ook voor de vertaling van andere teksten ga ik graag voor u aan de slag. Ik beëdig ze als dat nodig is.

Bekijk het overzicht van de documenten die ik vertaal
Huwelijk en samenwonen
 • huwelijkse voorwaarden
 • samenlevingsovereenkomsten
Huis kopen en hypotheek
 • voorlopige koopcontracten
 • bouwkundige rapporten
 • leveringsakten
 • hypotheekakten
Scheiden en delen
 • echtscheidingsconvenanten
 • behoefteberekeningen
 • akten van verdeling
 • mediationrapporten
 • echtscheidingsvonnissen
Kinderen
 • dyslexierapporten
 • adoptiepapieren
 • ouderschapsplannen
 • omgangsregelingen
 • veiligheidstafelrapportage
Oprichten van een bedrijf of stichting
 • akten van uitgifte of overname van aandelen
 • statuten en statutenwijzigingen
 • fondsvoorwaarden
 • algemene voorwaarden
Overlijden en wilsbeschikkingen
 • testamenten
 • verklaringen van erfrecht
 • levenstestamenten
 • lasting powers of attorney
Arbeidsrelaties
 • arbeidsovereenkomsten
 • schikkingsvoorstellen
 • vaststellingsovereenkomsten
Rechtbankstukken
 • dagvaardingen
 • vonnissen
 • beslagrekesten
 • legal opinions
 • exploten
Overige documenten
 • medische dossiers
 • depositions
 • (notariële) volmachten
 • depotovereenkomsten
 • sponsorcontracten
 • speeches
 • correspondentie

Algemene voorwaarden

Op alle vertaalopdrachten die ik voor u uitvoer zijn de algemene voorwaarden voor vertaalopdrachten van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers van toepassing. Bekijk de voorwaarden.

Beëdigde vertalingen

Voor legalisatie van mijn handtekening op door mij beëdigde vertalingen kunt u terecht bij de dichtstbijzijnde rechtbank. Als de beëdigde vertaling bestemd is voor gebruik in een land dat is aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan volstaat legalisatie door de rechtbank. Als de beëdigde vertaling wordt gebruikt in een land dat niet bij het Apostilleverdrag is aangesloten, dan moet mijn handtekening óók door het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade of het consulaat van het land waarvoor de vertaling is bestemd, worden gelegaliseerd. De rechtbank kan u hierover verder informeren. Als u buiten Den Haag woont kan ik voor een meerprijs zorg dragen voor dit traject.

Voordat u een offerte aanvraagt

Zorg dat de tekst die u wilt laten vertalen compleet en duidelijk is. Tussentijdse wijzigingen kunnen namelijk tot inconsistentie in de vertaling leiden. Dat wilt u natuurlijk voorkomen. Bovendien resulteren tussentijdse wijzigingen in meer werk en een hoger factuurbedrag. Kijk uw document dus nog even goed na.

Vrijblijvende offerte

Hebt u alles bij de hand? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan voor de vertaling van uw document naar of uit het Engels. Om me een beeld te vormen van de omvang en moeilijkheidsgraad van de te vertalen tekst ontvang ik graag een Word bestand of een pdf (geen foto). Vermeld duidelijk uw wensen, zoals uiterste levertermijn, Brits Engels of Amerikaans Engels, vaste terminologie die uw bedrijf hanteert, beëdigd of niet, en zo ja, voor welk land?

Vraag nu een offerte aan